Drepturile și obligațiile pacienților

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PACIENȚILOR, PRECUM ȘI REGULILE ŞI OBICEIURILE PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE PACIENȚII PE DURATA SPITALIZĂRII

Centrul Medical Chirurgical Praxis este unitate sanitară cu paturi, conform avizului Ministerului Sănătății nr.XI/A65178/EN/385/18.01.2013, cu modificările ulterioare, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str.Tulnicului nr.24, județul Alba. Centrul Medical Chirurgical Praxis asigură ocrotirea sanatatii populatiei prin acordarea asistentei medicale de specialitate, preventiva, curativa si de recuperare a bolnavilor internati in unitatea cu paturi, a celor care se prezinta in ambulatoriu.

Actele, datele, informațiile medicale obținute de personalul sanitar in exercitarea atribuțiilor de serviciu constituie secret profesional, divulgarea lor fiind interzisă.


Drepturile pacienților

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente, la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală.

Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență apărute în situaţii extreme.

Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective.

Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

Doctor Cibu

Centrul Medical Chirurgical


Obligațiile pacienților internați

Pacienții internați sunt rugați să respecte prevederile Regulamentului Intern, în ceea ce privește "Obligațiile Pacienților Internați", după cum urmează:

să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical;

să respecte normele de igiena personală, ambientul din cameră, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;

sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in spital;

sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului;

sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;

sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi; sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este nevoie;

sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora

sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie;

sa efectueze igiena generala;

sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale);

sa respecte programul clinicii privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplica in spital;

sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora in salon;

sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi;

sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc)

sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului;

sa nu paraseasca salonul in timpul vizitei

sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare;

iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;

in timpul deplasarilor la consultatiile interclinice, pacientii vor folosi, peste pijama, halate de protectie;

vizitatorii trebuie sa respecte orarul de vizite afisat si sa fie echipati cu halate si papuci de protectie;

este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice in spital.

Pacientii/insotitorii care nu pot renunta la fumat vor face acest lucru in locul special amenajat indicat de asistenta de serviciu;

este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;

sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicului

va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea.

la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata


CHESTIONARUL DE FEEDBACK/SATISFACTIE AL PACIENTULUI

Adresa

Str. Tulnicului nr. 24
510066 Alba Iulia, jud. ALBA.

Tel:

- 0258 833 055

Fax:

- 0358 109 541

Mobil:

- 0741 010 344

Email:

- cmcpraxis@gmail.com